نمونه چاپ دستی

این نوع چاپ ، چاپ سیلک و با استفاده از دست صورت می گیرد. طرح مورد نظر مشتری طراحی شده، بر روی کالک (کاغذ A4  بدون رنگ) پیرینت گرفته شده و در چاپخانه بر روی توری مخصوص عکاسی می شود.بعد از این فرآیند برروی کیسه پارچه ای ، نایلون و یا هر محصول دیگر یکی یکی چاپ مورد نظر انجام می شود.حداقل تعداد چاپ دستی 1000 عدد می باشد. این امکان وجود دارد که تعداد پایین تر از این نیز انجام شود با این تفاوت که تعداد چاپ چه 1 عدد باشد چه 1000 عدد چاپچی هزینه چاپ 1000 عدد را می گیرد.در چاپ دستی نیز محدودیت چاپ وجود ندارد و از یک رنگ یک رو چاپ گرفته تا شش رنگ چاپ قابل انجام است.

نکته:
 برای چاپ روی ساک دستی سوزنی می توان به صورت دورو و یک رو چاپ رو انجام داد که قیمت  یک و دورو کار متفاوت است .
می توان از دسته اضافی بر روی ساک پارچه ای یا سوزنی استقاده کرد و قیمت ان به ساک دستی سوزنی اضافه می گردد.
ساک سوزنی در رنگ های مختلف قابل خریداری است که میتوان رنگ مورد علاقه خود را تهیه کنید .


نمونه کار محصولات با چاپ دستی (سیلک):